ŠKOLA STRANIH JEZIKA

UpisŠkola stranih jezika je osnovana 1999. godine i nalazi se u samom centru Petrovca u namenski uređenom i kvalitetno opremljenom prostoru.

Organizujemo tečajeve za decu predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i tečajeve za odrasle.

Naši predavači su poslovni, iskusni, dinamični i izuzetno posvećeni svom poslu. Koristimo najsavremenije metode, a polaznicima je na raspolaganju školska biblioteka i multimedijalni centar sa 6 kompjutera koji imaju stalni pristup internetu.

Radimo u grupama od 4 do 8 polaznika, što nam omogućuje da pažljivo pratimo rad i napredovanje svakog polaznika.

Pri formiranju grupa vodimo računa o uzrastu i nivou znanja polaznika. Preporučujemo da se zainteresovani polaznici testiraju prilikom upisa kako bi potvrdili svoj nivo znanja. Nastava se izvodi kao komunikativni i interaktivni proces sa ciljem da polaznici prihvate i koriste strani jezik skoro kao maternji.

Na kraju svakog kursa po položenom ispitu polaznici dobijaju sertifikate naše škole, a takođe beleže i veliki uspeh na ispitima iz engleskog jezika koji se polažu u Britanskom Savetu ili Oksford Centru u Beogradu, radi sticanja međunarodno priznatih sertifikata.

Pored redovnih tečajeva, organizujemo i pripreme za polaganje prijemnih ispita, pripreme za polaganje ispita za međunarodno priznate diplome, a takođe vršimo i usluge prevođenja.

Redovni upisni rokovi su u septembru i februaru, upis na ubrzane tečajeve u junu. Polaznici se pored ovih upisnih rokova mogu upisati i tokom cele godine na kurseve koji su u toku, na kratke kurseve i na kurseve priprema za međunarodne i prijemne ispite.